شناسایی 14 منطقه بحرانی حرکت ریزگردها در خارج از کشور

شناسایی 14 منطقه بحرانی حرکت ریزگردها در خارج از کشور
سازمان جنگلهای استان خوزستان از شناسایی 14 منطقه بحرانی حرکت ریزگردها در خارج از کشور خبرداد.

معاون مناطق خشک ونیمه خشک سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از شناسایی 14 نقطه بحرانی حرکت ریزگردها در خارج از کشور خبرداد.

ناصر مقدسی گفت: بخش عمده ای از این مناطق در عراق وجود دارد که برای کنترل آنها توافق نامه ای با این کشور به امضا رسیده است.

وی آموزش کارشناسان عراقی در ایران ، اجرای سیستم پیش آگاهی و ارتباط بین سازمان های هواشناسی دوکشور را از مهمترین مفاد این توافقنامه ذکر کرد و افزود: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ایران تاکید دارد، با اخذ اطلاعات مناطق و کانونهای بحرانی موجود در عراق، فعالیتهای مقابله با حرکت ریزگردها را کنترل کند.
/ 0 نظر / 26 بازدید